Häveröinvest AB är ett investmentbolag baserat i Hallstavik i Roslagen. Vår ambition är att stödja utvecklingen av Häveröbygden.
Vi gör det genom att erbjuda mindre företag att vi går in som hel- eller delägare. Vi kan alltså bidra med:

  • aktiekapital, och
  • Kompetenta styrelsemedlemmar

Vi är mycket flexibla när det gäller affärsupplägget och typen av verksamhet. Ett krav är dock att verksamheten i första hand bedrivs i eller i närheten av Hallstavik och att vi bedömer att företaget har potential att bli lönsamt.

Här är det några exempel på verksamheter som vi bedömer passar bra i Häveröbygden och som vi därför kan vara intresserade av att satsa i:

  • Småskalig industriell tillverkning
  • Försörjningsfunktioner med pappersbruket som kund
  • Vård och omsorg

Men, som sagt, vi är flexibla och kan tänka oss helt andra områden också.

Idag äger vi gymnasieskola och ett fastighetsbolag. Tidigare var vi delägare i en mekanisk verkstad, som vi utvecklade under några år och därefter sålde.